Category: Electronics

  • คอมเพรสเซอร์เป็นอย่างไร

    คอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัด เป็นเครื่องมือหลักที่สำคัญอันหนึ่งของระบบเครื่องทำความเย็นซึ่งปฏิบัติภารกิจในการดูดแล้วก็อัดน้ำยาในสถานะก๊าซ วิศวกรรมที่เมืองไทยได้บอกความหมายของคำศัพท์ทางด้านวิชาการของคอมเพรสเซอร์ไว้ว่า “เครื่องอัดคือ เครื่องไม้เครื่องมือที่ เพิ่มความดันของสารความเย็นที่อยู่ในสถานการณ์ที่เป็นไอ” คอมเพรสเซอร์จะดูดน้ำยาซูเปอร์ฮีตแก๊สความดันต่ำและก็อุณหภูมิต่ำจากอีวาพอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อชักชั่น เข้ายังทางดูดของคอมเพรสเซอร์ แล้วอัดก๊าซนี้ให้มีความดันสูงมากขึ้นและก็มีอุณหภูมิสูงมากขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้าทางท่อดิสชาร์จเพื่อไปกลั่นตัวเป็นของเหลวในคอนเดนเซอร์ด้วย การระบายความร้อนออกจากน้ำยาอีกครั้งหนึ่ง จะเห็นได้ว่าในวงจรเครื่องทำความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบระหว่างด้านความดันสูงรวมทั้งความดันต่ำ น้ำยาที่ถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดันต่ำ และน้ำยาที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สซึ่งมี ความดันสูง คอมเพรสเซอร์แอร์แล้วก็ตู้เย็นตามบ้านเรือน มักใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวเคลื่อนบางคราวก็เลยเรียกรวมกันว่า มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ส่วนคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศรถยนต์จะยึดติดอยู่กับเครื่องจักรกล แล้วก็ถูกเคลื่อนโดยสายพาน ซึ่งจะมีแม็กเนว่ากล่าวกคลัตช์ช่วยควบ คุมการเดินรวมทั้งหยุดคอมเพรสเซอร์ในเวลาที่กำลังเดินเครื่องยนต์อยู่ ชนิดของคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในงานเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็น มีไม่เหมือนกันอยู่หลายประเภท คือ 1.แบบลูกสูบ (Reciprocating) 2.แบบโรตารี (Rotary) 3.แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (Centrifugal ) 4.แบบเกียร์ (Gear) 5.แบบไดอะแฟรม (Diaphragm) 6.แบบสวอชเพลต (swash plate) อย่างไรก็ดีมีอยู่ 3 แบบเพียงแค่นั้นที่นิยมใช้กันในงานเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็น คือ คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ แบบโรตารี แล้วก็แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ ในปริมาณทั้งหมดนี้คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบถือว่าพบใช้กันมากที่สุด เป็นพบใช้กับเครื่องที่ใช้สำหรับในการ ทำความเย็นตั้งแต่ขนาดเล็กๆราวๆ 1/20 แรงม้าขึ้นไปกระทั่งถึงเครื่องที่ใช้สำหรับในการทำความเย็นในระบบใหญ่ๆขนาด 50-60 ตัน คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีมีข้อจำกัดสำหรับการใช้งาน คือ ใช้ได้ดีกับระบบที่มีแรงม้าน้อยๆได้แก่ ตู้เย็นที่ใช้ในครอบครัว… Continue reading "คอมเพรสเซอร์เป็นอย่างไร"