Category: Kids

  • ความเพลิดเพลินที่ซ่อนเร้นด้วยคุณประโยชน์ ของเด็กเล่นเสริมความสามารถด้านสังคม

    ของเล่นเสริมพัฒนาการด้านสังคม

    ทุกด้านล้วนแต่มีความหมายแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน การขาดการเสริมความชำนาญในด้านใดด้านหนึ่งไป บางทีอาจทำให้ลูกรักมีปรับปรุงที่ช้ากว่าเด็กๆบุคคลอื่นได้ การเป็นคุณพ่อคุณแม่นั้น เว้นแต่จำเป็นที่จะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจในทุกๆเรื่องของลูกน้อยแล้ว สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะละเลยมิได้โดยเด็ดขาดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเสริมความเจริญลูกรัก ทั้งในด้านร่างกาย เชาวน์ การคิดพินิจพิจารณา จินตนาการ การแก้ปัญหาแล้วก็การเข้าสังคม